Ühingu üldkoosolek 
Hea ühingu liige


EISÜ esimene üldkoosolek toimub 28. novembril kell 17.00 (kuni kl 19.00) Holistika Instituudis. Arutame järgmisi teemasid (päevakord):

1. Ühingu 2018.majandusaasta aruande kinnitamine
2. Revisjonikomisjoni määramine
3. Ülevaade ühingu tegevusest 2018.aastal
4. Ühingu liikmed/liikmemaks
5. Visioon aastaks 2020/ Imago arendustöö Eestis
6. Jooksvad küsimused ja ettepanekud

Palun anna oma tulekust teada niipea kui võimalik Kairile- kairi@rasedus.ee

Kui Sul ei ole võimalik koosolekust osa võtta, palun saada vabas vormis kirjutatud volitus teise ühingu liikme nimele meilile:kairi@rasedus.ee. Volitus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

EISÜ