Sertifitseeritud Imago suhteterapeut
arvo.viirsaar@gmail.com

Arvo Viirsaar

2007 - 2010 Erakool Terviklik Mina Transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia 3-aastane kursus

2014 - Vanglas viibiva isiku ning vanglast vabanenud isiku võlanõustamine: vajadus ja võimalused.

2013 - BKI koolitus nimega "informaalne mentorlus".

2012 - Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehebalitatsiooni Instituudi korraldatud koolitustsükkel tööks kinnipidamisasutustes tugiisikuna

2010 - MTÜ Eluliin koolituste sari telefoninõustamise väljaõpe, suitsiidiriski hindamine

2010 -2013   3-aastane Imago suhteterapeudi väljaõpe, Litsenseeritud Imago Pereterapeut