Nõuded, et saada rahvusvaheliselt sertifitseeritud Imago edendajaks (educator) :
- läbida Imago Suhtetöö Baastreeningu I., II., III. moodul.
- osaleda partneriga töötoas "Teekond soovitud armastuseni".
- assisteerida töötuba "Teekond soovitud armastuseni."
- kui ülaltoodud tingimused on täidetud, tuleb esitada ca 30- minutiline ettekanne/projekt, kuidas hakkad Imagot edendama. Ettekande esitamise hind sertifisteerimiseks on 75 eurot. Ettekande esitamine tuleb kokku leppida Eesti Imago Suhteteraapia Ühinguga.