Nõuded, et saada sertifitseeritud Imago suhteterapeudiks
Vajalik on üks järgnevatest tingimustest:

Magistrikraad psühholoogias 
Kõrgharidus + täiendõppena:
- Holistilise regressiooniterapeudi väljaõpe
- Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia Erakooli diplom
- Pereteraapia pädevuskoolituse II või III aste
- Gestaltpsühhoterapeudi väljaõpe
- Raseduskriisinõustamise väljaõpe 

* Kui lisaks bakalaureusekraadile olete omandanud mõne muu pika teraapiaõppe vormi, palume esitada vastavad dokumendid koos avaldusega EISÜ juhatusele, kes vaatab dokumendid üle ja teeb vastava otsuse.